Zmiana terminu spotkania integracyjnego

                                                           Koleżanki I Koledzy!
W związku z tym, że Nasze Koło bierze czynny udział w Dożynkach Gminnych w dniu 27.08.2022 w miejscowości Henrykowo - spotkanie integracyjne myśliwych i rodzin zostało przełożone na 10.09.2022 godz. 16.00 pod wiatą rekreacyjną. W związku z powyższym Zarząd Koła postanowił:
1.  w celu zabezpieczenia logistycznego imprezy zamówić catering u Pani Ireny Szwejkowskiej + wyroby na grilla.
2. ustalono częściową odpłatność od 1 osoby - 75 zł. Myśliwi mogą zapraszać inne osoby, wówczas odpłatność od 1 osoby wynosi 150 zł (dzieci do lat 15 są zwolnione z opłat).
3. w celu uatrakcyjnienia imprezy pod względem muzycznym zamówiono DJ - P. Arkadiusza Sytczyka.
4. zapisy wraz z wpłatą ww. kwoty przyjmować będzie Kol. Tadeusz Popiel w terminie do 04.09.2022 do godz. 21.00.
 
                                                                                                                    DARZ BÓR
                                                                                                     ZARZĄD WKŁ nr 112 "DZIK"

 

                                                                                                                    w ORNECIE

Fotka Losowa

image34.jpg